HOOFDDORP UNIQUE

ONTWORPEN VOLGENS DE NIEUWSTE TRENDS

HOOFDDORP: een nieuw bruisend stadsdeel

Aan de Spoorlaan te Hoofddorp is een gedeelte van het bedrijven terrein Graan voor Visch onbebouwd gebleven. De locatie is nu slechts via het bedrijventerrein aan de Parellaan. Maar zou ook op niveau kun- nen worden ontsloten vanaf het viaduct van de Spoorlaan. Dit hoeft de doorstroming op deze weg niet te belemmeren als me er slecht in zuidelijke richting op en af kan rijden.

Het bouwvlak dat beschikbaar is meet 20 bij 80 meter, vrij gering voor een bedrijfsloods, maar ook een goede footprint voor een multifunctioneel hoger gebouw. Een gebouw dat zich niet richt op directe omgeving, maar een functie gaat vervullen voor het Holland World Park. Een project zo uniek van opzet en schaal, dat in zichzelf bestaansrecht vindt in deze wat grauwe omgeving.

Hoofddorp maakt op dit moment een grote transformatie door. Wat ooit begon als bedrijfslocatie, is in de loop der jaren getransformeerd tot een levendige, multifunctionele omgeving die een integraal onderdeel van de stad vormt. Ons bijzondere gebouw, dat wij niet voor niets Unique hebben genoemd, is hiervan een prachtig voorbeeld.

Unique is speciaal ontworpen om het 65 hectare grote HollandWorld in Park21 nog meer allure en status te geven. Dit groene, recreatieve park in het hart van de Haarlemmermeer zal voor bedrijven, investeerders, inwoners en boeren een uitermate aantrekkelijke plek worden om zich te vestigen en om bedrijvigheid te realiseren. En dat idee hebben wij meegenomen in het majestueuze ontwerp van woon-, werk- en recreatietoren Unique.


Unique is ontworpen door de architecten van W3 Architecten. ‘The evolution of city life’ is het thema dat zij als basis voor hun ontwerp hebben gebruikt.

VISIE

Stad en natuur smelten samen

Tot nu toe zijn het stadsleven en de natuurlijke omgeving altijd van elkaar gescheiden geweest. In Park21 moet dat samenkomen. Water en land, stad en natuur, werken, leven en recreatie; in deze natuurlijke omgeving smelt het allemaal samen. En Unique past daar naadloos in. De toren is strak, modern en gericht op comfort, en tegelijkertijd natuurlijk, duurzaam en groen. Unique heeft alles in zich om een brui- send en dynamisch punt in Hoofddorp te worden.

MULTIFUNCTIONEEL

Wonen, werken en recreëren in een groene, duurzame omgeving

Deze imposante toren is geschikt voor wonen én werken. Horeca, retail en cultuur kan moeiteloos samengaan met bewoning. De toren – en het gebied eromheen – is dan ook buiten kantooruren levendig en aantrekkelijk, waardoor het interessant is om in te investeren. Bovendien, en dat is een groot pluspunt van het ontwerp van Unique, gaat de toren volledig op in de omgeving: het groen op straatniveau loopt zonder onderbreking door op de verschillende terrassen van het gebouw. Deze terrassen zijn daardoor aantrekkelijk en kleurrijk en nodigen uit tot allerlei vormen van gebruik.

Sommige ruimtes zijn besloten en andere juist zeer open. Er is gebruik gemaakt van ruime zichtlijnen en heel veel verschil- lende soorten planten, die een prachtige schakering geven in bladkleur, vorm en bloeiwijze. Om het beeld compleet te maken, is er ook ruimte voor enkele bloeiende, lage bomen en heesters, die op hun eigen natuurlijke wijze de open en ruimtelijke structuur doorbreken en een aantal knusse en meer afgesloten ruimtes creëren.

SLIM & GEZOND

Ontworpen volgens de nieuwste trends

Unique is een gebouw van de 21e eeuw. De nieuwste trends en inzichten op het gebied van duurzaamheid, technologie en gezondheid zijn hierin gecombineerd en het gebouw is dan ook gecerti ceerd met BREEAM-NL Excellent voor de commerciële ruimtes.

Maar dat is niet alles: het residentiële deel van Unique scoort gemiddeld een acht op de zes benchmarks van de GPR Building-schaal. Bovendien heeft het een energieprestatiecoëf ciënt-waarde van -0,30. Concreet betekent dit dat het gebouw energie oplevert!

We kunnen dit realiseren omdat wij de nieuwste generatie smart technologies- toepassingen gebruiken in de kantoorruimtes van Unique. Denk hierbij aan de IP-based Building Automation-systemen en aan diverse sensoren die het ener- giegebruik monitoren. Door deze systemen in te zetten krijgen we nauwkeurige bezettingsgegevens, waarmee we onder meer de verlichting, schoonmaak, energie en het onderhoud van installaties precies kunnen afstemmen op het daadwerkelijke gebruik. Dat voorkomt een enorme verspilling van energie en maakt Unique tot een duurzaam gebouw, dat past in een groene toekomst.

Kennismaken?

Heeft u vragen? Plan dan een gratis advies gesprek met Henny Drost

Stuur ons een WhatsApp